หลักสูตรการฝึกอบรม

เปิดอบรมการเพาะเห็ด สำหรับหมู่คณะ

สนใจโทร. 038 - 038 075 , 086 - 394 6393


หลักสูตรการฝึกอบรม


  • อบรมการเพาะเห็ดเบื้องต้น ท่านละ 1,000 บาท
  • อบรมการเพาะเชื้อเห็ดเมล็ดข้าวฟ่าง


เสวนาเห็ดปี 58
ขอขอบคุณคณะอาจารย์และสมาชิกฟาร์มเห็ดบูรพาทุกท่าน
ที่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมครั้งนี้ ขอขอบคุณครับ

>

>

Copyright © 2009 www.mushroomburapa.com All Rights Reserved.

Design by Camptour.net