หลักสูตรการฝึกอบรม

เปิดอบรมการเพาะเห็ด สำหรับหมู่คณะ

สนใจโทร. 038 - 038 075 , 086 - 394 6393


หลักสูตรการฝึกอบรม


  • อบรมการเพาะเห็ดเบื้องต้น ท่านละ 1,000 บาท
  • อบรมการเพาะเชื้อเห็ดเมล็ดข้าวฟ่าง


ยินดีต้อนรับ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดมโนรม

>

>

>

>

>

>

>

Copyright © 2009 www.mushroomburapa.com All Rights Reserved.

Design by Camptour.net